Nyheter

Bastukultur och ordningsregler

2023-12-09 19:06
Bastukultur och ordningsregler

Bastumanual

Se till att brandredskap finns på plats.

Dra upp spjället bakom lavarna för att få in syre. (Är vanligtvis redan öppet)

Stäng bastudörren.

Töm asklådan i avsett plåtkärl innan eldning.

Använd rumstempererad ved som tidigare badare så snällt lagt i vedkorgen. Varm ved antänds lättare.

Undvik papper, använd tändblock. Elda endast med ved från förrådet. Saltdränkt ved får ej användas. Uppvärmning till maxvärme tar ca 45 min..

När brasan tagit sig minskas draget genom att helt skjuta in asklådan.


Bastubadning

Duscha före bastubadning.

Sitthandukar skall användas. Undvik badkläder, dessa kan innehålla kemikalier och bakterier som påverkar lavarna på sikt.

Fukta inte bastuväggarna utan häll vatten på stenarna för att få ånga.

Doftessenser får absolut inte användas på träinredningen eftersom den kan skadas.

Ombesörj att eventuell glaskross eller annat som kan skada fötter omedelbart och noggrant avlägsnas från bastugolvet.

Använd endast sötvatten på aggregatet. Saltvatten skapar rost.


Efter badet

Bjud nästa besökare på en fin upplevelse genom att alltid städa efter er.

Låt ventilerna vara öppna.

Torka av golvytorna med såpvatten, använd städutrustningen som finns i städutrymmet.

Rengöring av lavar får endast göras med natursåpa.

Fyll på med ny ved i korgen för nästa badare. Ved finns i boden på baksidan av bastun.

Släck ljus och lås.

Meddela ifall veden börjar ta slut.


Övriga tänkvärdheter

Trappor och däck kan vara hala speciellt vintertid, ta det lugnt.

Temperaturskillnaderna kan anstränga kroppen, bada inte ensam i havet efter en het bastu utan att någon har koll från land.

Dyk inte med huvudet före, det finns en del stenar utanför badbryggan.

Elda inte för hårt i relaxkaminen, det blir varmt nog ändå.

Använd inte ved som är impregnerad eller tjärindränkt i kaminerna.

Läs toalettmanual innan användandet.

Glas- och glasflaskor får inte användas i bastun eller i relaxrum.

Njut allt vad du kan och lev i nuet!


Klädkod vid bastubad

Vid allmän mixbastu används handduk/badkläder i såväl bastu som relax. Detta gäller på alla allmäna mixbastu (fredag, helgdagsaftnar).


Vid dam/herrbastu eller privat bastu är handduk under rumpan ett minimum av hygienskäl. Då alla är av samma kön behövs dock inga badkläder. Vid privat bokad bastu bestäms regler för klädsel utöver handduk under rumpan av den som hyrt bastun

 

En serviceavgift på 2000 kronor kan debiteras för städning ifall den inte görs av badarna själva.